top of page

Borttagning av

AdBlue

Vi hjälper dig ta bort AdBlue

Många väljer att deaktivera eller ta bort AdBlue systemet i sin bil, av fler skäl än att det kostar att underhålla och fylla på. Vi har erfarenhet, verktyg och beprövade recept för att hjälpa dig slippa AdBlue framöver

Fast pris 4500 kr!

Eftersom borttagning av AdBlue är ett vanligt ingrepp för oss och många kunder ber om prisuppgifter på detta så kan erbjuder vi bortagning av AdBlue för 4500 kr inklusive moms.

Borttagning av AdBlue hos bilar - vad du behöver veta

Har du hört talas om AdBlue och hur det kan påverka din bil? AdBlue är en lösning som används i moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av kväveoxider, som är skadliga för både människor och miljön. Men vad händer när AdBlue-systemet inte fungerar som det ska? Vi på Better Motion tar upp allt viktigt du behöver veta angående AdBlue i denna artikel.

 

Som bilägare kan det finnas olika skäl till varför man överväger att ta bort AdBlue från sitt fordon. Det kan handla om höga kostnader, problem med AdBlue-systemet eller önskan om ökad prestanda. Men vad är AdBlue egentligen och vilka risker och konsekvenser kan det innebära att ta bort det från sin bil?

Vad är AdBlue?

AdBlue är en vätska som används i moderna dieselfordon för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) genom selektiv katalytisk reduktion (SCR). AdBlue sprutas in i avgasröret och omvandlas till ammoniak, vilket hjälper till att reducera NOx-utsläppen.

Varför ta bort AdBlue?

Det finns olika skäl till varför vissa bilägare väljer att ta bort AdBlue från sina fordon:

 • Kostnader: AdBlue kan vara dyrt och vissa bilägare vill minska sina kostnader genom att ta bort det.

 • Problem med AdBlue-systemet: Vissa fordon kan ha problem med AdBlue-systemet, vilket kan orsaka
  dyra reparationer eller service.

 • Ökad prestanda: Vissa bilägare tror att borttagning av AdBlue kan leda till ökad prestanda, till exempel
  bättre acceleration eller högre topphastighet.

Alternativ till borttagning av AdBlue

Det finns alternativa lösningar för de som vill minska kostnader eller undvika problem med AdBlue-systemet:

 • Köpa en bil som inte kräver AdBlue: Om man inte vill hantera AdBlue-systemet kan man överväga att köpa en bil som inte kräver det.

 • Använda en AdBlue-tilläggslösning: Det finns tilläggslösningar på marknaden som kan hjälpa till att minska AdBlue-kostnaderna och undvika problem med AdBlue-systemet.

Borttagning av AdBlue - Vad gäller?

Borttagning av AdBlue-systemet är en omdiskuterad process som kan ha både positiva och negativa effekter på din bil. AdBlue är en kemikalie som används för att rena avgaser i moderna dieselbilar, men vissa bilägare väljer att ta bort systemet. Här är vad du behöver veta om borttagning av AdBlue:

 • Det kan påverka din bilens prestanda: Eftersom AdBlue-systemet är en viktig del av avgasreningen kan borttagning av systemet påverka bilens prestanda och bränsleekonomi. Det kan också leda till att din bil inte klarar av att passera avgastesterna.

 • Det kan påverka din bilens garantier: Om din bil fortfarande är täckt av garantier, kan borttagning av AdBlue-systemet bryta mot garantivillkoren. Detta kan innebära att du inte längre har rätt till reparationer som täcks av garantin.

 • Det kan vara olagligt: Borttagning av AdBlue-systemet kan vara olagligt i vissa länder, inklusive Sverige. Detta kan leda till böter och andra rättsliga konsekvenser.

 • Det kan leda till högre utsläpp: Utan AdBlue-systemet kan bilens utsläpp av kväveoxider öka, vilket kan vara skadligt för miljön och människors hälsa.

Sammanfattning

Att ta bort AdBlue-systemet från din bil kan ha både positiva och negativa effekter. Det är viktigt att noga överväga konsekvenserna innan du gör en sådan förändring. Borttagning av AdBlue kan påverka bilens prestanda, garantier och kan vara olagligt i vissa länder. Det kan också leda till högre utsläpp av kväveoxider.

Boka tid idag för borttagning av AdBlue

Om du vill ha mer information om borttagning av AdBlue eller vill diskutera alternativa lösningar för att förbättra din bils prestanda, kontakta oss på Better Motion idag. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att optimera din bil och öka dess prestanda på ett säkert och hållbart sätt.

bottom of page